english
KONTAKT:

Lenassi inženiring d.o.o.
Cesta v Mestni log 55 - zemljevid
TPC Murgle, 1000 Ljubljana
Slovenija - Evropa

+386 (0)1 283 43 25
+386 (0)1 281 14 62

 


Energetska izkaznica

Energetsko izkaznico ureja Zakon o energetski učinkovitosti (ZURE) (Ur.l. RS št. 158/2020).

Energetska izkaznica* je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Namenjena je kupcem in bodočim najemnikom stavb, da bi ti lahko pri svojih odločitvah upoštevali tudi energijske lastnosti. Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki iz 40. člena ZURE (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju. Neodvisni strokovnjak mora v zadnjih petih letih, pred vložitvijo zahteve za izdajo licence, uspešno opraviti usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 4. julija 2013 podelilo prva pooblastila za izdajanje energetskih izkaznic, med njimi tudi našemu podjetju! 

Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Obvezna je za prodajalca in najemodajalca. Energetski zakon določa, da mora prodajalec najkasneje pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe bodočemu kupcu predložiti energetsko izkaznico. Obveznost je pri nas predpisal novi Energetski zakon EZ-1, sprejet februarja 2014, leto kasneje, to je od 24. februarja 2015, pa inšpektorji kršiteljem lahko izrekajo tudi kazni. Sedaj to področje ureja ZURE.

Pri oglaševanju stavbe ali stanovanja je potrebna energetska izkaznica. Zakon namreč zahteva, da mora pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice. 

Tudi pri energetski izkaznici so javne stavbe zgled drugim. Zato zakon zahteva, da mora v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto.

Priporočila za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb, ki jih vsebuje energetska izkaznica, so tudi spodbuda za izvedbo najpomembnejših ukrepov.

Zakaj se pri odločitvi za izdelavo energetske izkaznice odločiti za nas?

  • Ker smo skozi projektiranje strojno inštalacijskih sistemov pridobili ustrezne izkušnje za razumevanje delovanja tehničnih sistemov in njihov vpliv na delovanje celotne stavbe.
  • Ker že izvajamo energetsko modeliranje, ki predstavlja nujen del izdelave računske energetske izkaznice.
  • Ker že izvajamo postopek Komišening, ki zajema tudi pregledovanje in zajemanje podatkov potrebnih za izdelavo merjene energetske izkaznice.
  • Ker vam bomo znali svetovati kako izboljšati stanje in povečati energetsko učinkovitost.
  • Ker imamo potrjena strokovna znanja.

*OPOMBA: Kakšno je naše stališče do slovenske energetske izkaznice lahko izveste iz dveh člankov v časniku Finance: http://oe.finance.si/8338372/Zakaj-smo-energetsko-neu%C4%8Dinkoviti in http://www.finance.si/8343554/Dober-namen---slab-u%C4%8Dinek. Kako bi morala izgledati slovenska energetska izkaznica po mnenju Matične Sekcije Strojnih inženirjev pri Inženirski Zbornici Slovenije lahko izveste na strani: http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/mss/Clanek-energijska-izkaznica-www.pdf.

ŽELITE O ENERGETSKI IZKAZNICI ZVEDETI VEČ?
NE OKLEVAJTE, POKLIČITE ALI PIŠITE NAM!