english
KONTAKT:

Lenassi inženiring d.o.o.
Cesta v Mestni log 55 - zemljevid
TPC Murgle, 1000 Ljubljana
Slovenija - Evropa

+386 (0)1 283 43 25
+386 (0)1 281 14 62

 


Komišening

Komišening (angl. Commissioning - Cx) oziroma Stavljenje v obratovanje je kakovostni postopek preverjanja in beleženja, ki zagotavlja, da so vsi tehnični sistemi stavbe in njihovi posamezni sklopi, zasnovani, načrtovani, izvedeni, praktično preskušeni, delujoči in vzdrževani tako, kot je to zahtevano s projektno nalogo. Komišening predstavlja strokovno delo skupine v katero so vključeni predstavniki naročnika/investitorja, projektantov, izvajalcev, dobaviteljev opreme in strokovnega izvajalca meritev in nastavitev. Postopek vodi s strani naročnika/investitorja pooblaščeni vodja (angl. Commissioning Authority - CxA).

V celinski Evropi se večinoma izvaja zgolj nadzor v fazi gradnje, zato je spodaj podan kratek slikovni prikaz razlike med postopkom komišening in nadzorom kot ga poznamo po zakonu o graditvi objektov.

 

Spodnja slika prikazuje obseg in trajanje postopka komišening skozi potek projekta.

 

    

Retro-komišening

Postopek Naknadnega Komišeninga je namenjen obstoječi stavbi in tehničnim sistemom, ki niso še nikoli bili vodeni skozi ta postopek.

Re-komišening

Postopek Ponovnega Komišeninga za stavbe in njene tehnične sisteme, kateri so bili že vodeni skozi ta postopek. Uporablja se po pretečenem določenem časovnem obdobju kot del vodenja Trajajočega Komišeninga, lahko pa tudi samo zaradi spremembe namena uporabe prostorov, težav z delovanjem, izboljšanja energetske učinkovitosti in drugih potreb.

Trajajoči komišening

Trajajoči Komišening predstavlja nadaljevanje tega postopka globoko v obdobje uporabe stavbe z namenom neprestanega izboljševanja delovanja tehničnih sistemov stavbe in doseganja čim višje energetske učinkovitosti, pri čemer so lahko vodilo izpolnitev trenutnih, ali pa naknadnih zahtev lastnika/uporabnika, predstavljenih v osnovni ali spremenjeni projektni nalogi. Trajajoči Komišening poteka skozi celotno življenjsko dobo stavbe - del tega se izvaja skoraj neprestano, del v načrtovanih časovnih obdobjih, del pa v primerih izrednih potreb.

Komišening in EPBD

V letu 2010 je bila s strani Evropskega parlament in Svet Evropske unije sprejeta prenovljena evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb (EPBD Recast, 2010/31/EU) z namenom, da bi se okrepile zahteve glede energetske učinkovitosti in razjasnile ter poenostavile nekatere določbe direktive iz leta 2002. Prenovljena direktiva opredeljuje "tehnične stavbne sisteme" kot tehnično opremo za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, toplo vodo in razsvetljavo. Člen 8 zahteva, da države članice, z namenom optimizacije porabe energije, postavijo sistemske zahteve za doseganje celotne energijske učinkovitosti stavb, pravilno namestitev, ustrezno dimenzioniranje, in tudi nastavitev ter krmiljenje tehničnih stavbnih sistemov v obstoječih in novih stavbah. Z drugimi besedami, EPBD zahteva vodenje postopka Retro Komišening za obstoječe tehnične sisteme in postopek Komišening za nove tehnične sisteme.

    

Zakaj se pri vodenju postopka komišeninga odločiti za nas?

  • Ker predstavljamo od vašega izvajalca in projektanta neodvisna tretja stran.
  • Ker delovanje tehničnih sistemov polno razumemo.
  • Ker imamo z vodenjem tega postopka izkušnje tudi iz tujine.
  • Ker imamo potrjena strokovna znanja!

 
ŽELITE O KOMIŠENINGU ZVEDETI ŠE VEČ?
NE OKLEVAJTE, POKLIČITE ALI PIŠITE NAM!