english
KONTAKT:

Lenassi inženiring d.o.o.
Cesta v Mestni log 55 - zemljevid
TPC Murgle, 1000 Ljubljana
Slovenija - Evropa

+386 (0)1 283 43 25
+386 (0)1 281 14 62

 


Energetsko modeliranje stavb

Energetsko modeliranje je virtualna oziroma računalniška simulacija stavbe, ki je osredotočena na porabo energije, računom zanjo in stroškom znotraj življenjske dobe različnih z energijo povezanih tehničnih sistemov stavbe, kot so ogrevalni in hladilni sistemi, prezračevalno-klimatske naprave, svetila, priprava tople vode, ... Uporablja se tudi za ocenitev dobe povrnitve investicije v zelene energetske rešitve in pridobitev denarnih spodbud zanje. Primere predstavljajo zajemanje energije sonca za pripravo tople sanitarne vode ali pretvorbo v električno energijo, uporabo latentnih hranilnikov hladu in drugih visoko učinkovitih energetskih naprav in sistemov.

Simulacija stavbe

Simulacija stavbe predstavlja postopek uporabe računalnika v namen izgradnje njene navidezne dvojnice. Povedano preprosto, stavba je zgrajena na računalniku iz posameznih kosov in simulacija se izvaja z vodenjem stavbe preko enega leta skozi standardno vreme na določeni lokaciji, ob privzetih urnikih in načinu uporabe - od ure do ure, skupaj natančno 8760 ur. Simulacija stavbe torej predstavlja način količinske napovedi rabe energije v prihodnosti, kar ima pri načrtovanju nove ali pri prenovi obstoječe stavbe izreden pomen. Simulacija stavbe je razdeljena v dve kategoriji: določitvi vršnih obremenitev in energetski analizi. Običajen izraz za simulacijo stavbe, ko je v to vpletena tudi energija, je energetsko modeliranje.

Nameni energetskega modeliranja

 • Napoved mesečne rabe energije in stroškov
 • Napoved letne rabe energije in stroškov
 • Ocena letnih izpustov CO2
 • Primerjava energetske učinkovitosti različnih tehničnih sistemov
 • Ugotovitev povračilne dobe različnih tehničnih sistemov
 • Izdelava računske energetske izkaznice stavbe

Kdo z njimi pridobi

 • Arhitekti (optimiziranje pasivnih ukrepov na stavbi – naravna osvetlitev, senčenje, …)
 • Inženirji tehničnih sistemov (izbor najprimernejšega)
 • Proizvajalci (dokaz, da določen izdelek prihrani denar v določenem časovnem obdobju)
 • Lastniki stavb (najboljša rešitev za vložen denar, nepovratne denarne spodbude za učinkovite rešitve)
 • Najemniki (znižanje mesečnih računov)
 • Okolje (določitev tistih možnosti, ki porabijo kar najmanj energije in posledično povzročajo najmanj škodljivih izpustov)

Postavitev energetskih ciljev / tarče

Postavitev energetskih ciljev, za katere se bo projektantska ekipa prizadevala skozi načrtovanje, je z uvedbo »energetske izkaznice« in »skoraj nič-energetske stavbe« postala preprosto nuja. Energetsko modeliranje pomaga nastaviti vašo tarčo!

Zakaj se pri tem odločiti za nas?

 • Ker smo energetsko modeliranje vzeli zares in zato uporabljamo visoko zmogljiv računalniški program z urno računsko metodo, ki je VALIDIRAN*.
  *OPOMBA: Kakšna je dejanska (ne)uporabnost v Sloveniji dostopnih računalniških programov, izdelanih na podlagi TSG-1-004, si preberite v strokovnih sestavkih dosegljivih na medmrežnih naslovih: http://www.e-m.si/media/eges/casopis/2011/4/20.pdf in http://www.zveza-dgits.si/studija-delovanja-programske-opreme-za-izracun-porabe-energije-v-stavbah.
 • Ker lahko v programu uporabimo skoraj vse razpoložljive tehnične sisteme, tudi VRF (Variable Refrigerant Flow), toplotne črpalke z zemljo kot virom toplote, latentne hranilnike hladu, …
 • Ker energetsko modeliranje ni zgolj »gradbena fizika«, ampak tudi in predvsem temeljito poznavanje in razumevanje delovanja tehničnih sistemov stavbe.
 • Ker imamo s tem izkušnje in potrjena strokovna znanja!

 

ŽELITE O ENERGETSKEM MODELIRANJU ZVEDETI ŠE VEČ?
NE OKLEVAJTE, POKLIČITE ALI PIŠITE NAM!