english
KONTAKT:

Lenassi inženiring d.o.o.
Cesta v Mestni log 55 - zemljevid
TPC Murgle, 1000 Ljubljana
Slovenija - Evropa

+386 (0)1 283 43 25
+386 (0)1 281 14 62

 


Sodno izvedenstvo in cenilstvo

Z vsem hitrejšim razvojem tehnike je za sodnika, ki je pravni strokovnjak, sicer pa laik na ostalih in tudi tehničnem področju, postalo pravno odločanje vedno težje. Zaradi tega se mora sodnik velikokrat obrniti na tehničnega strokovnjaka - inženirja, ki mu da svoje znanje o pravilih znanosti, stroke in izkušenj na razpolago, da ugotovi in razjasni dejstva ter se lažje ali pa sploh lahko odloči. V slovenski zakonodaji je sodni izvedenec opredeljen kot »oseba, imenovana za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo poda izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka«. Podobno je sodni cenilec opredeljen kot »oseba, imenovana za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo poda izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni vrednosti oziroma o denarni vrednosti na njej povzročene škode«.

Zakonodaja dopušča izdelavo izvedenskega mnenja ali cenitve tudi na strankino zahtevo in ne samo na zahtevo sodišča. V takem primeru pa se morata sodni izvedenec oziroma cenilec in predvsem stranka zavedati, da pri tem ne gre za izvedenstvo in cenilstvo, ki bi ga bilo mogoče kot dokaz uporabiti v sodnem postopku, ampak za povsem interno razmerje med stranko in strokovnjakom. Privatni izvedenec in cenilec je svetovalec in pomočnik svojemu naročniku, ne pa pomočnik sodišču, zato tudi nima položaja izvedenca in cenilca v predmetnem sodnem postopku. Zato je sodna praksa sprejela stališče, da ima tako izvedensko in cenilsko mnenje le pomen zasebne listine in jo je potrebno jemati le kot del navedb, s katerimi stranka utemeljuje stališče do določenega vprašanja ali s katerim želi izpodbiti pravilnost že izdelanega izvedenskega mnenja ali cenitve.

Ne glede na to, ali je naloga sodne ali privatne narave, pa naročilo prevzamemo izključno in samo, če je naloga iz področja za katerega smo strokovno usposobljeni, in ki ga strokovno povsem obvladamo, saj se zavedamo, da je strokovno znanje in sposobnost sodnega izvedenca in sodnega cenilca merilo zaupanja naročnika. Zato pri svojem delu ves čas skrbimo za lastno strokovnost s stalnim izobraževanjem na svojem strokovnem področju in na področju ocenjevanja vrednosti. Pri svojem delu v celoti spoštujemo Etični kodeks sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev, opreme in premičnin Slovenije (SICOS), katerega član je naš sodni izvedenec in cenilec.

Zakaj se pri izvedenstvu in cenilstvu glede strojnih inštalacij in opreme odločiti za nas?

  • Ker smo vsakodnevno v stroki in področje strojnih inštalacij in opreme dejansko obvladamo.
  • Ker je vodilni v podjetju zaprisežen sodni izvedenec in cenilec z večletno prakso.
  • Ker imamo potrjena strokovna znanja in pooblastila!

    


POTREBUJETE IZVEDENSKO MNENJE O STROJNIH INŠTALACIJAH IN OPREMI?
NE OKLEVAJTE, POKLIČITE ALI PIŠITE NAM!